LOGOWANIE

Kwalifikacja MG16 - CZERWIEC 2019

(Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG16 - CZERWIEC 2019':

- Kondensatory oznacza się na schematach elektrycznych literą ........
- Który z ciśnieniomierzy służy do pomiaru zarówno nadciśnienia jak i podciśnienia, mierzonych względem ciśnienia atmosferycznego? ........
- Do montażu na płytce drukowanej złącza, przedstawionego na rysunku, należy użyć ........
- Na podstawie danych katalogowych określ zasięg pomiarowy czujnika optycznego, odbiciowego. ........
- Na rysunku z DTR strzałką zaznaczono tolerancję ........
- Wskaż narzędzie do wykonania gwintu wewnętrznego. ........
- Którym kodem oznaczony jest czujnik ciśnienia wyposażony we wskaźnik analogowy? ........
- W układzie pneumatycznym uszkodzeniu uległa złączka pneumatyczna przedstawiona na rysunku. Do jej wymiany należy użyć klucza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO