LOGOWANIE

Kwalifikacja M15 - CZERWIEC 2020

(Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M15 - CZERWIEC 2020':

- Na rysunku przedstawiono symbol będący oznaczeniem przekładni zębatej ........
- Które narzędzie skrawające zostało użyte do operacji przedstawionej na rysunku? ........
- Grubość zęba koła zębatego należy zmierzyć za pomocą ........
- Na przedstawionym rysunku proces demontażu, dotyczy ........
- Na podstawie którego rysunku określa się wzajemne usytuowanie wszystkich części w przyrządzie pomiarowym? ........
- Do demontażu pierścienia osadczego przedstawionego na rysunku należy użyć ........
- Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do pomiaru ........
- Które z wymienionych połączeń są nierozłączne? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: