LOGOWANIE

Kwalifikacja MG44 - STYCZEŃ 2023

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG44 - STYCZEŃ 2023':

- Oblicz moment zginający Mz belki, w miejscu jej utwierdzenia jak na ilustracji przy założeniu, że siła zginająca F wynosi 3000 N. ........
- Do tzw. danych technologicznych procesu produkcji nie zalicza się informacji ........
- W celu wydrukowania rysunku korpusu, o wymiarach gabarytowych w rzucie 600 x 400 mm na formacie A3, należy zastosować podziałkę ........
- Duże półfabrykaty w formie odlewu w przypadku produkcji seryjnej wykonuje się najczęściej w formach ........
- Narzędzie przedstawione na ilustracji służy do wykonywania ........
- Rysunku sporządzonego w systemie CAD nie można zapisać jako plik z rozszerzeniem ........
- Podczas analizy procesu wykonania przekładni ślimakowych stwierdzono następujące zdolności produkcyjne poszczególnych stanowisk roboczych (patrz tabela). Ograniczenie dla tego procesu stanowią stanowiska ........
- Wypełniony dokument RW zawiera dane ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MG.44-SG-23.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: