LOGOWANIE

Kwalifikacja EE15 - CZERWIEC 2022

(Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE15 - CZERWIEC 2022':

- Na rysunku przedstawiono wirnik sprężarki ........
- Na której ilustracji przedstawiono narzędzie używane do wykonywania kielicha w rurze miedzianej? ........
- Którego przyrządu należy użyć w celu określenia ilości czynnika wprowadzonego do układu chłodniczego podczas jego napełniania? ........
- W przypadku rozszczelnienia układu zawierającego czynnik chłodniczy oznaczony symbolem R744 w pomieszczeniu, w którym miał miejsce wyciek, wystąpi ........
- Element przedstawiony na ilustracji służy do ........
- Wypływ oleju ze sprężarki do obiegu chłodniczego może spowodować ........
- Po naprawie agregatu wody lodowej ze skraplaczem chłodzonym wodą należy przed jego uruchomieniem sprawdzić ........
- Ladę chłodniczą przedstawiono ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: EE.15-SG-22.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: