LOGOWANIE

Kwalifikacja RL25 - STYCZEŃ 2021

(Wykonywanie prac geologicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL25 - STYCZEŃ 2021':

- Sandr oznaczony jest na rysunku ........
- Parametry położenia warstwy przedstawione na rysunku można zapisać jako ........
- Jezioro zaznaczone literą A na zdjęciu satelitarnym powstało w wyniku ........
- Na podstawie mapy określ w jakim kierunku zapadają warstwy jury? ........
- W skład facji old red wchodzą przede wszystkim ........
- Skały fliszowe powstają ........
- Wiercenie wielkośrednicowe posiada średnicę końcową nie mniejszą niż ........
- Ile wynosi masa próbki piasku drobnego do analizy sitowej? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: