LOGOWANIE

Kwalifikacja R10 + R11 - STYCZEŃ 2021


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R10 + R11 - STYCZEŃ 2021':

- Rutynowe badanie węzłów chłonnych obejmuje ........
- Do przygotowania rozmazu krwi należy zastosować ........
- Na zamieszczonym wyniku liczba płytek krwi wynosi ........
- Ketoza to zaburzenie ........
- Zapalenie wsierdzia u bydła może rozwinąć się jako skutek perforacji przez ciało obce ........
- Przedstawiony opis wskazuje na ........
- W celu zapobieżenia wystąpieniu tężyczki pastwiskowej, krowom przed wypasem należy podawać preparaty bogate w ........
- Przedstawiony na ilustracji przedmiot przeznaczony jest do zacisku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: