LOGOWANIE

Kwalifikacja MEP1 - STYCZEŃ 2022

(Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MEP1 - STYCZEŃ 2022':

- Która przekładnia została przedstawiona na rysunku? ........
- Przedstawiony na ilustracji klucz służy do odkręcania ........
- Pomiaru głębokości otworu z dokładnością ±0,1 mm można dokonać za pomocą ........
- Za pomocą której metody zostały połączone przewody przedstawione na ilustracji ? ........
- Na rysunku przedstawiono sposób montażu łożyska walcowego z wykorzystaniem ........
- Na schematycznym rysunku manometru sprężynowego literą X oznaczono ........
- Do lutowania elementów elektronicznych przeznaczonych do montażu powierzchniowego należy użyć lutownicy ........
- Które narzędzia umożliwiają wykonanie montażu mechanicznego czujnika przedstawionego na ilustracji? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: