LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2014

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - CZERWIEC 2014':

- Za stan bhp w zakładzie pracy, zgodnie z kodeksem pracy, jest odpowiedzialny ........
- Pomieszczenia przeznaczone do pracy powinny być dostosowane do ........
- Wyposażenie pracownika w środki ochrony indywidualnej jest obowiązkiem ........
- Podczas pierwszej kontroli w zakładzie stwierdzono, że pracodawca dopuścił się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Inspektor pracy może nałożyć na niego karę grzywny w drodze mandatu karnego w wysokości ........
- Obciążenie nerwowo-psychiczne to czynnik ........
- Ryzyko zawodowe jest to ........
- Prawomocnym dokumentem do wypłacenia świadczeń z tytułu wypadku przy pracy jest ........
- Pracownica wracając z pracy do domu została pobita. Takie zdarzenie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-14.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: