LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2014

(Obsługa magazynów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2014':

- W jakim magazynie składowany będzie materiał sypki (kruszywo o różnej granulacji) używany do produkcji betonu towarowego? ........
- Pobieranie materiałów z magazynu głównego na potrzeby produkcji jest wykonywane na podstawie dokumentu ........
- Zapas powstający w wyniku regularnego powtarzania cyklu, to zapas ........
- Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 4 zł/m2. Oblicz, ile wyniesie koszt utrzymania magazynu, jeżeli w najbliższym czasie planuje się wzrost kosztów o 15%? ........
- Na podstawie którego dokumentu odbywa się przesunięcie materiałów pomiędzy magazynami? ........
- Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez sporządzenie dokumentu ........
- Do odpowiedzialności kierownika magazynu, między innymi, należy ........
- Dystrybucja, w której oferowane przez producentów i pośredników towary należą do grupy konsumpcyjnych, co znaczy, że ich dostępność powinna być powszechna - nazywa się dystrybucją ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2014