LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA2 - WRZESIE艃 2015

(Organizacja i prowadzenie archiwum)


WYBIERZ ILO艢膯 PYTA艃:


Przyk艂adowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA2 - WRZESIE艃 2015':

- W jednostce organizacyjnej, w kt贸rej kancelaria i sekretariat s膮 organizacyjnie rozdzielone, w sekretariacie jest dokonywana ponowna rejestracja dokumentacji ........
- Podstaw膮 oznaczania, rejestracji i 艂膮czenia dokumentacji w akta spraw oraz grupowania dokumentacji nietworz膮cej akt spraw jest ........
- Na opis klasy w wykazie akt sk艂adaj膮 si臋 ........
- Kt贸rego zakresu tematycznego nie okre艣la instrukcja kancelaryjna? ........
- Kt贸ry znak sprawy jest zapisany prawid艂owo? ........
- Przepisy kancelaryjne i archiwalne w jednostce organizacyjnej wprowadza ........
- Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Prezesa Rady Ministr贸w z dnia 18 stycznia 2011 r. teczki akt spraw zako艅czonych mog膮 by膰 przechowywane w kom贸rce organizacyjnej maksymalnie przez ........
- W ilu egzemplarzach nale偶y sporz膮dzi膰 spis zdawczo-odbiorczy dla materia艂贸w archiwalnych (dokumentacji kategorii A) przekazywanych do archiwum zak艂adowego? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawod贸w: