LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2014':

- Chorego z dusznością należy ułożyć w pozycji ........
- Pacjentka w pierwszych tygodniach po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego powinna siadać ........
- Po zdjęciu okładu ciepłego, warstwę suchą należy pozostawić na ........
- Do mycia pośladków przy zmianie pieluchomajtek, opiekun powinien użyć mydła o pH ........
- U chorej z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawów rąk wskazana jest ........
- Zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek informowania pacjenta ........
- Do skutków długotrwałego unieruchomienia w łóżku nie zalicza się ........
- Postępowanie odkażające, mające na celu zniszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych i w zakażonych ranach, to ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: