LOGOWANIE

Kwalifikacja Z4 - CZERWIEC 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z4 - CZERWIEC 2014':

- Prawidłowo rozwijające się dziecko zaczyna chodzić około ........
- U chorego z nietrzymaniem moczu, opiekun w pierwszej kolejności powinien zadbać o zaspokojenie potrzeby ........
- Zmieniając bieliznę osobistą pacjentowi długotrwale unieruchomionemu w łóżku, opiekun medyczny zapobiega wystąpieniu u niego powikłań, takich jak: ........
- Pacjentka w pierwszych tygodniach po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego powinna siadać ........
- U chorej z założonym wenflonem na prawym przedramieniu zakładanie koszuli należy rozpocząć od ........
- W sytuacji, gdy opiekun zauważy, że pacjent nie przestrzega diety cukrzycowej, powinien ........
- U pacjentki z założonym cewnikiem Foleya opiekun kontroluje dobową ilość oddawanego moczu. Która z wartości wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie nerek? ........
- Ograniczenie spożywania warzyw i owoców przez osobę starszą może być przyczyną ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.04-X-14.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: