LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY ':

- Jako warstwę stanowiącą izolację termiczną ściany zewnętrznej budynku należy zastosować materiał, który charakteryzuje się ........
- Zagospodarowanie placu budowy należy rozpocząć od ........
- Rysunek przedstawia sposób składowania płyt żelbetowych prefabrykowanych ........
- Odzwierciedleniem wszystkich wykonanych robót podczas realizacji budowy jest ........
- Sposób pracy, który polega na równoczesnym rozpoczęciu robót na wszystkich działkach roboczych przez specjalistyczne brygady, jest metodą ........
- Na rysunku przedstawiono ........
- Książka obmiarów służy do dokumentowania ........
- Zużycie cegły pełnej do wykonania 2 m2 muru o grubości 1 cegły na zaprawie cementowej, zgodnie z normami podanymi w poniższej tabeli wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - PRÓBNY