LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 + A36 - CZERWIEC 2014':

- Obrotem konta nazywa się ........
- Elastyczność cenowa podaży to stosunek procentowej zmiany ........
- W tabeli podano nazwy kont oraz strony, na których dokonano zapisów stanów początkowych oraz księgowań operacji gospodarczych. Wskaż, która pozycja odzwierciedla błędne zapisy na kontach. ........
- Pan Jacek Miłek planuje w przyszłym roku sfinansowanie wyjazdu do Chin dla trzech kierowników swojego przedsiębiorstwa w nagrodę za wygranie konkursu Firma z Przyszłością 2013. Planowany koszt wycieczki wynosi 22 000 zł. W celu pozyskania środków finansowych na wycieczkę postanowił założyć lokatę w banku na okres 1 roku. Oprocentowanie lokat terminowych wynosi 10% w stosunku rocznym. W celu uzyskania planowanej kwoty powinien wpłacić na lokatę kwotę w wysokości ........
- Z zamieszczonego poniżej fragmentu faktury wynika, że klient za zakupiony towar zapłaci sprzedawcy ........
- Edward Twardowski sprowadził z zagranicy 100 ton stali po 700 euro za tonę. W dniu zakupu kurs 1 euro wynosił 4,00 zł, natomiast w dniu regulowania zapłaty kurs wzrósł do 4,50 zł. Na deprecjacji złotówki importer ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wskaż, które przedsiębiorstwo osiągnęło najlepszą dynamikę sprzedaży. ........
- Tabela przedstawia przeciętny stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie w latach 2010-2013. Z analizy dynamiki wynika, że stan zatrudnienia w 2013 roku w stosunku do 2010 roku był ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: