LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014':

- Uporządkowany łańcuch operacji związanych z przepływem zasobów to ........
- Do kosztów finansowych zaliczymy koszty ........
- Proces polegający na ustaleniu jednostkowego, technicznego kosztu wytworzenia wyrobu gotowego i produktu niezakończonego określa się jako ........
- W przypadku organizacji przewozu ładunków, szczególnie ponadnormatywnych ciężkich lub o dużych wymiarach, konieczne jest wyznaczenie trasy przejazdu przez ........
- Dopuszczalna długość zestawu z przyczepą w większości krajów Europy wynosi ........
- Prawidłowa kolejność przepływu towarów przez wszystkie strefy magazynu jest następująca: ........
- Proces łączenia niewielkich przesyłek, od różnych dostawców dla różnych odbiorców, w celu transportu ich w jednym kontenerze, to ........
- Zapas ratujący jest oznaczony cyfrą ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 + AU32 - CZERWIEC 2014