LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2014':

- Źródłem dochodu gminy jest ........
- Do podatków pośrednich zaliczany jest ........
- Wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę to wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ........
- Przedsiębiorca zgłasza w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wypełniając formularz ........
- Pracodawca nie może potrącać z wynagrodzenia pracownika bez jego pisemnej zgody ........
- Jeżeli hurtownia kupuje segregatory w cenie 15 zł/szt., a sprzedaje je po 18 zł/szt., to realizuje marżę w wysokości ........
- Na podstawie danych zamieszczonych w zestawieniu można stwierdzić, że w styczniu 2012 roku najtrudniej było znaleźć pracę mieszkańcom województw ........
- Z analizy zamieszczonego dokumentu wynika, że ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO