LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - próbny


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - próbny':

- Podstawowym zadaniem banków komercyjnych jest ........
- Najkorzystniejsza wysokość oprocentowania lokaty terminowej to ........
- Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu miesiąca 5 000 szt. produktu, otrzymując 0,30 zł za 1 sztukę wyniesie ........
- Zgodnie z prawem popytu, wzrost ceny danego dobra powoduje, że: ........
- Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów podatkowych, którego należy dopełnić w ........
- Na podstawie której z wymienionych poniżej umów, przysługuje pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego? ........
- Na jaką kwotę w zł hotel wystawi fakturę firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej pracowników podczas służbowego wyjazdu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO