LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2014


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2014':

- Które z wymienionych elementów obwodów elektrycznych mogą być sprzężone magnetycznie? ........
- Jaki układ elektroniczny nazywany jest wtórnikiem emiterowym? ........
- Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny diody Schottky`ego? ........
- Jaki typ układu scalonego oznaczany jest symbolem UCY7400? ........
- Które urządzenie opisują parametry zamieszczone na przedstawionej tabliczce znamionowej? ........
- Symbol graficzny jakiego układu elektronicznego przedstawiono na rysunku? ........
- Jaką funkcję pełni wzmacniacz typu OC, zastosowany w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? ........
- Na który parametr generatora fali prostokątnej, którego schemat przedstawiono na rysunku, mają wpływ elementy R2 i C2? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2014