LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2014


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM2 + ELM5 - CZERWIEC 2014':

- Które z wymienionych elementów obwodów elektrycznych mogą być sprzężone magnetycznie? ........
- Jaki układ elektroniczny nazywany jest wtórnikiem emiterowym? ........
- Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny diody Schottky`ego? ........
- Jaki typ układu scalonego oznaczany jest symbolem UCY7400? ........
- Które urządzenie opisują parametry zamieszczone na przedstawionej tabliczce znamionowej? ........
- Symbol graficzny jakiego układu elektronicznego przedstawiono na rysunku? ........
- Jaką funkcję pełni wzmacniacz typu OC, zastosowany w układzie, którego schemat przedstawiono na rysunku? ........
- Na który parametr generatora fali prostokątnej, którego schemat przedstawiono na rysunku, mają wpływ elementy R2 i C2? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: