LOGOWANIE

Kwalifikacja A18 + A22 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A18 + A22 - PRÓBNY ':

- Do kosztów zmiennych przedsiębiorstwa zalicza się ........
- Preselekcja to metoda sprzedaży, która umożliwia klientowi ........
- W klasyfikacji towarów wg PKWiU nie stosuje się kryterium ........
- Ile wynosi cena zakupu netto krzesła obrotowego w hurtowi DOMUS, jeśli wiadomo, że cena sprzedaży brutto wynosi 488 zł, a hurtownia dolicza marżę 20% metodą w stu (VAT 22%)? ........
- Hurtownia DOMUS Sp. z o.o. zajmuje się handlem meblami. Przy ewidencji obrotu towarowego stosuje ceny zakupu.
Dnia 05.05.2005 r. przeprowadzono w hurtowni inwentaryzację. Jej częściowe wyniki podano w tabeli 1.
Dnia 06.05.2005 r. rozpoczęto rozliczać wyniki inwentaryzacji, porównując dane uzyskane podczas inwentaryzacji z danymi księgowymi - stanami kartotekowymi), które są podane w tabeli 2.
Wnioskiem z przeprowadzonej inwentaryzacji jest stwierdzenie, że w hurtowni ........
- Z badań rynkowych, przeprowadzonych przez Agencję Marketingową INFO, wynika, że na lokalnym rynku mebli działają cztery przedsiębiorstwa handlu hurtowego. Dane zamieszczone w tabeli podają wartość sprzedaży mebli w 2004 roku. Na podstawie analizy danych zawartych w tabeli ustal, które z podanych przedsiębiorstw handlu hurtowego ma największy udział w rynku mebli? ........
- Jaką kwotę otrzymasz, lokując w banku 10 000 zł na 2 lata, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% i następuje roczna kapitalizacja odsetek? ........
- Optymalną formą sprzedaży paczkowanych słodyczy w sklepie dyskontowym jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: