LOGOWANIE

Kwalifikacja A18 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A18 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Franco jako zasada dostaw towaru oznacza, że koszty transportu ponosi ........
- Funkcją marży handlowej w przedsiębiorstwie handlowym jest ........
- Ubytki towarowe naturalne są spowodowane ........
- Który artykuł, spośród podanych, można przechowywać najdłużej? ........
- Zasada składowania towarów "pierwsze weszło, pierwsze wyszło" dotyczy przede wszystkim ........
- Najwłaściwszymi do wykonywania czynności manipulacyjnych i transportu są opakowania ........
- Tabela przedstawia stan księgowy zapasów i wynik inwentaryzacji planowej. Różnica między stanem księgowym zapasów i wynikiem inwentaryzacji wynosi ........
- Jaki rodzaj obuwia jest przedstawiony na rysunku? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.18-X-13.10


Test jest przeznaczony dla zawodów: