LOGOWANIE

Kwalifikacja AU20 - STYCZEŃ 2014

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU20 - STYCZEŃ 2014':

- Torebka damska kosztowała 350 zł. Jej cenę obniżono o 10%. Ile wynosi cena torebki po obniżce? ........
- Ubytki towarowe naturalne są spowodowane ........
- Funkcja jakościowa opakowań dotyczy głównie towarów ........
- W sytuacji włamania z kradzieżą do punktu sprzedaży należy przeprowadzić inwentaryzację ........
- Rysunek przedstawia minimalne przejścia między regałami. Przejścia te są typowe dla ........
- Udzielanie rad przez sprzedawcę jest typowe dla obsługi klienta ........
- Placówka handlowa sprzedała towary odbiorcy z Niemiec o wartości 10 000 EUR. Przyjmując średni kurs euro w dniu wystawienia faktury sprzedaży 4,40 PLN/EUR, określ wartość faktury sprzedaży w złotych. ........
- Gwarancja udzielona przez gwaranta (producent, sprzedawca) ma charakter ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: