LOGOWANIE

Kwalifikacja AU25 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie działalności handlowej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU25 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Oblicz wysokość miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, jaką powinien odprowadzić do urzędu skarbowego sklep z zabawkami "BAJKA", jeżeli przychody sklepu wyniosły 13 100,00 zł, koszty ich uzyskania 10 200,00 zł, a podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%. ........
- Podczas negocjowania ceny, każda ze stron odniosła częściowe korzyści i poniosła częściowe straty w celu osiągnięcia porozumienia. Jaki styl negocjacji został zastosowany? ........
- Agencja marketingowa przeprowadziła badania dotyczące zmian wielkości popytu na napoje, mając na celu dostosowanie struktury oferowanych do sprzedaży towarów do potrzeb klientów. Największą zmianę popytu zaobserwowano na napój ........
- Który z podanych znaków należy umieścić na opakowaniu zbiorczym, wysyłanym do odbiorcy serwisów obiadowych z porcelany? ........
- Sklep z konfekcją sprzedaje płaszcze damskie w cenie sprzedaży brutto 1 230,00 zł za sztukę, stosując marżę detaliczną 17% liczoną metodą "w stu" oraz naliczając 23% podatku VAT. Ile wynosi cena zakupu netto? ........
- W magazynie sklepu odzieżowego znajduje się od roku zapas 12 sukienek balowych, na które nie ma popytu ze względu na zmiany mody i gustów klientów. Zapas ten to zapas ........
- Hurtownia sprzętu ogrodniczego stosuje rabat w wysokości 10% przy zakupie towarów o wartości powyżej 500,00 zł. Klient kupił: 1 łopatę po 123,00 zł (brutto) za szt., 4 dwukilogramowe worki ziemi po 8,20 zł (brutto) za 1 kg, 4 krzewy róż po 67,00 zł (brutto) za szt., 2 pary rękawic ogrodniczych po 10,00 zł (brutto) i wiaderko za 48,50 zł (brutto). Jaką kwotę należy wpisać w pozycji "do zapłaty" na fakturze sprzedaży? ........
- Wskaźnik rentowności sprzedaży, kształtujący się na poziomie 12% oznacza, że przedsiębiorstwo osiągnęło z 1 złotówki przychodu ze sprzedaży towarów zysk ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: