LOGOWANIE

Kwalifikacja A36 - WRZESIEŃ 2014

(Prowadzenie rachunkowości)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - WRZESIEŃ 2014':

- Do form rozliczeń bezgotówkowych zalicza się ........
- Ewidencja operacji gospodarczej o treści "Rw-wydano materiały z magazynu do produkcji" spowoduje powstanie w przedsiębiorstwie ........
- Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych dla pierwszego progu podatkowego wynosi ........
- Lokal wniesiony przez wspólnika do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z przeznaczeniem na potrzeby tej jednostki, zostanie ujęty w bilansie w pozycji ........
- Udzieloną pożyczkę innej jednostce, na okres pół roku, zalicza się w bilansie do ........
- Inwentaryzację zapasu towarów w punktach obrotu detalicznego przeprowadza się raz ........
- Ocenę zdolności jednostki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań przeprowadza się stosując wskaźniki ........
- Przedsiębiorstwo, które wytwarza masowo jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów gotowych, do obliczenia jednostkowego kosztu wytworzenia wykorzystuje kalkulację ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - WRZESIEŃ 2014