LOGOWANIE

Kwalifikacja EE8 - WRZESIEŃ 2014

(Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE8 - WRZESIEŃ 2014':

- W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem ........
- W celu powiększenia lub zmniejszenia ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz ........
- Wskaż złącze, które nie występuje w zasilaczach ATX. ........
- Licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozpowszechnianie aplikacji to ........
- Program antyspyware chroni przed ........
- Aby uniknąć uszkodzenia układów scalonych, podczas naprawy sprzętu komputerowego należy stosować ........
- Ustawienia wszystkich użytkowników komputera zapisane są w gałęzi rejestru o akronimie ........
- Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: