LOGOWANIE

Kwalifikacja Z4 - CZERWIEC 2013

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z4 - CZERWIEC 2013':

- W oddziale chirurgii przebywa pacjentka lat 60, z rozpoznaniem stopy cukrzycowej. Rana na stopie nie goi się. Pacjentka niechętnie nawiązuje kontakt z otoczeniem, często płacze, nie ma apetytu. Jak określa się stan emocjonalny, który pojawił się u pacjentki? ........
- Chora z powodu pogorszenia stanu zdrowia nie wstaje z łóżka i nie jest w stanie samodzielnie obracać się na boki. Wskaż działania, które w najwyższym stopniu zmniejszą możliwość wystąpienia powikłań związanych z długotrwałym unieruchomieniem w łóżku. ........
- Zmieniając ułożenie ciężko chorego w łóżku zapewnia się ........
- Wskaż najwłaściwsze miejsce do wykonania przez opiekuna medycznego kąpieli u starszej osoby, sprawnej ruchowo. ........
- W oddziale urazowym przebywa chory z powodu złamania miednicy. Z jakiej czynności powinien zrezygnować opiekun medyczny przy słaniu łóżka? ........
- Wskaż prawidłową kolejność czynności przy myciu całego ciała w łóżku. ........
- Pacjent po wypadku komunikacyjnym ma zalecone leżenie na plecach, bez możliwości zmiany pozycji. Które z podanych działań należy podjąć, aby w najwyższym stopniu zapobiec powstawaniu odleżyn? ........
- W oddziale neurologii przebywa pacjent z powodu udaru mózgu. Ma porażoną jedną stronę ciała. Wskaż kolejność postępowania przy zmianie pozycji, z pozycji leżącej na wznak, na pozycję leżącą na zdrowym boku. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.04-X-13.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: