LOGOWANIE

Kwalifikacja E13 + E15 + E16 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E13 + E15 + E16 - PRÓBNY ':

- Z jakiego materiału wykonane są żyły kabli telekomunikacyjnych stacyjnych i miejscowych oraz symetrycznych skrętek w lokalnych sieciach komputerowych? ........
- Z jaką szybkością transmisji umożliwia przesyłanie danych modem wewnętrzny ISDN BRI, zamontowany w gnieździe PCI komputera? ........
- Jaki rodzaj modulacji wykorzystają modemy komputerowe łącza analogowego działającego w standardzie V.34? ........
- Zgodnie z PN głębokość h ułożenia kabla w ziemi (rysunek poniżej) dla kabli magistralnych powinna wynosić ........
- Jakim urządzeniem można zmierzyć tłumienność światłowodu? ........
- W jakich jednostkach definiuje się przepustowość kanału cyfrowego? ........
- Oblicz koszt zużycia energii elektrycznej przez komputer pracujący 10 godzin dziennie przez 30 dni w miesiącu, przy założeniu, że cena brutto wynosi 0,17 zł za 1 kWh, a zużycie energii przez komputer 0,2 kWh. ........
- Oblicz koszt 2-godzinnego połączenia z Internetem za pomocą modemu ISDN w godzinach szczytu uwzględniając poniższe ceny za połączenia. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: