LOGOWANIE

Kwalifikacja HAN1 - CZERWIEC 2014

(Prowadzenie sprzedaży)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja HAN1 - CZERWIEC 2014':

- Przy dokonywaniu odbioru jakościowego mięsa wykorzystuje się zmysły: ........
- Określ, którą ilość jednostkową oraz kwotę podatku VAT należy wpisać w przedstawionym fragmencie faktury. ........
- Każdy pracownik sklepu z żywnością powinien posiadać aktualne wyniki badań, które potwierdzają, że nie spowoduje on zagrożenia zakażenia pałeczkami ........
- Klient dokonuje w sklepie wpłaty zaliczki gotówką na zakup pralki. W związku z tym sprzedawca powinien wręczyć mu dokument potwierdzający dokonanie ........
- Do skorupiaków zalicza się ........
- Zapas minimalny stanowią towary zgromadzone w sklepie ........
- Klient ma swobodny i samodzielny dostęp do towaru, lecz by go zakupić potrzebuje fachowej pomocy sprzedawcy. Jest to forma sprzedaży ........
- Cechy sprzedaży takie jak:
- otrzymanie towaru do użytkowania od razu po podpisaniu umowy i dokonaniu pierwszej wpłaty,
- obowiązek systematycznego spłacania przez klienta należności za towar przez cały okres ustalony w umowie,
- przejście towaru na własność klienta po spłaceniu całej należności, są charakterystyczne dla sprzedaży ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: