LOGOWANIE

Kwalifikacja BD12 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD12 - STYCZEŃ 2015':

- W szkielecie zbrojeniowym belek żelbetowych nie mają zastosowania ........
- Jaki jest rozstaw strzemion w zbrojeniu w środkowym odcinku belki, przedstawionej na rysunku? ........
- Na rysunku przedstawiono węzeł zbrojarski ........
- Do wykonywania drobnych wyrobów betonowych, według opisu zawartego w przedstawionej tabeli, należy stosować cement ........
- Aby mieszanki betonowe i beton uzyskały wymagane właściwości należy stosować domieszki w ilości nie większej niż ........
- Do transportu poziomego małej ilości mieszanki betonowej, potrzebnej na jedną zmianę, przy odległości przewozu do 40 m, stosuje się najczęściej ........
- Większe ubytki powstałe na powierzchni pionowych elementów betonowych należy naprawiać nakładając beton ........
- Ile wynosi dopuszczalne odchylenie powierzchni stropu żelbetowego o rozpiętości 4 m od płaszczyzny poziomej we wszystkich kierunkach? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: