LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2015

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2015':

- Bierny transport komórkowy polega na przenikaniu jonów ........
- Uszkodzenie układu piramidowego powoduje ........
- Przeciwwskazania do masażu segmentarnego obejmują ........
- Pozycja do masażu u pacjenta z rozstrzeniem oskrzeli jest uzależniona od ........
- Zmiany w postaci ziarniny reumatoidalnej występują ........
- Do ilu minut może trwać schładzanie miejsca urazu ciekłym azotem w przypadku urazów sportowych? ........
- Który rodzaj masażu należy zastosować u pacjenta z osłabioną siłą mięśniową? ........
- Który masaż wykorzystuje technikę sedatywną? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-X-15.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: