LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2015

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2015':

- Pacjentka po udarze mózgu z afazją ruchową, w kontakcie z opiekunem denerwuje się i jest agresywna. Taki stan wynika ........
- Znużenie, senność, zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi mogą świadczyć o zaburzeniu potrzeby ........
- Na oddziale urazowym przebywa pacjentka ze złamaną miednicą. Przy słaniu łóżka opiekun medyczny powinien zrezygnować ........
- Pacjent długotrwale unieruchomiony w pozycji grzbietowej jest szczególnie narażony na powstanie odleżyn w okolicach: ........
- Odbierając basen od pacjenta opiekun stwierdza, że stolec jest czarny. Pielęgniarce należy przekazać informacje, że jest to stolec ........
- W celu ćwiczenia pamięci, podopiecznemu w początkowym okresie choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować ........
- Pacjent z afazją ruchową i prawostronnym niedowładem po udarze mózgu ma trudności z komunikowaniem opiekunowi swoich potrzeb. W celu ułatwienia wzajemnego porozumienia, opiekun powinien zaproponować choremu posługiwanie się przez niego ........
- Jaka powinna być kolejność postępowania z odebranym od pacjenta basenem lub kaczką? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: