LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2015

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2015':

- Maszyna produkcyjna może wytworzyć dziennie 260 000 wyrobów. W jakim stopniu wykorzystano zdolność produkcyjną maszyny, jeżeli wytworzyła ona tego dnia 208 000 wyrobów? ........
- Koszty dotyczące utrzymania zapasów to ........
- Wysoki stan zapasów świeżych warzyw gromadzony przez przedsiębiorstwo przetwórcze jest zapasem ........
- Cechą składowania rzędowego w regałach półkowych jest ........
- Opakowanie towaru, który nie jest odporny na wstrząsy, należy oznaczyć znakiem informacyjnym ........
- Ustal koszty magazynowania na jednostkę zapasu na podstawie danych z tabeli. ........
- Infrastrukturę centrum magazynowego stanowi ........
- Fabryka łożysk tocznych ustaliła jednostkowy koszt wytworzenia łożyska tocznego w wysokości 1000 zł. Przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wyroby z 40% narzutem zysku na jednostkowy koszt wytworzenia. Ustalona cena brutto, uwzględniająca 23% podatek VAT jednego łożyska tocznego wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: