LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2015

(Obsługa magazynów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2015':

- W przedsiębiorstwie występuje zapotrzebowanie brutto na 1500 szt. elementu X wchodzącego w skład produkowanego wyrobu. Ustalono, że w magazynie przedsiębiorstwa znajduje się 100 szt. tego elementu, a przedsiębiorstwo oczekuje na realizację dostawy 250 szt. elementu X. Pozostałe zapotrzebowanie netto na element X wynosi ........
- Dostawca realizuje dostawę materiału w ciągu 6 dni od złożenia zamówienia. Materiał jest wydawany do produkcji następnego dnia po dostawie. Kiedy należy złożyć zamówienie na materiał, jeżeli ma być on wydany do produkcji 11 i 16 maja? ........
- W przedsiębiorstwie przemysłowym gromadzone są zapasy ........
- Przedsiębiorstwo odzieżowe wydało do produkcji garniturów 2 500 mb tkaniny wełnianej. Jaki dokument wystawiono w magazynie w chwili wydania materiałów do zużycia? ........
- Koszty dotyczące utrzymania zapasów to ........
- W strefie składowej magazynu jest 200 miejsc. Materiały rozmieszczane są według klasyfikacji ABC, Liczba miejsc dla materiałów grupy A, grupy B i grupy C wynosi odpowiednio ........
- Towary o dużej ilościowej sprzedaży i niewielkim błędzie prognoz według klasyfikacji ABC/XYZ należą do towarów grupy ........
- Do pokonywania dużych odległości między halami magazynowymi stosowane są ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - STYCZEŃ 2015