LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015':

- Do wykonania zaprawy cementowo-wapiennej przygotowano 50 kg wapna. Ile cementu należy użyć do wykonania tej zaprawy, jeżeli stosunek objętościowy składników wynosi 1:2:4. ........
- Konsystencję zapraw budowlanych należy sprawdzać za pomocą ........
- Jakie wiązanie cegieł w murze przedstawiono na rysunku? ........
- Do wykonania murowanych ścianek działowych o grubości do 12 cm, o jak najmniejszym ciężarze objętościowym, należy użyć cegły ........
- Jakim rodzajem tynku jest tynk kategorii 0 tzw. "rapowany"? ........
- Gładź tynków zewnętrznych można wykonać z zaprawy ........
- W jaki sposób należy przygotować do tynkowania podłoże z cegły rozbiórkowej, zabrudzone sadzą i tłuszczem? ........
- Brygada składająca się z 6 robotników pracowała przy rozbiórce budynku przez 5 dni roboczych po 8 godzin dziennie. Ile wyniósł koszt robocizny, jeżeli stawka za 1 roboczogodzinę to 10 zł. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: