LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015':

- Która z wymienionych zapraw posiada najlepsze właściwości plastyczne? ........
- Który sposób przygotowania klejowej zaprawy wapiennej jest zgodny z przedstawioną instrukcją producenta? ........
- Które kruszywo stosuje się do lekkich mieszanek betonowych? ........
- Jaki jest łączny koszt (materiałów i robocizny) wykonania 5 m3 mieszanki betonowej, jeżeli materiały do wykonania 1 m3 mieszanki betonowej kosztują 200 zł, a za robociznę trzeba doliczyć 20% wartości mieszanki? ........
- Konsystencję zapraw budowlanych należy sprawdzać za pomocą ........
- Przedstawiony na rysunku fragment muru tworzy ścianę ........
- W przedstawiony na rysunku graficzny sposób oznacza się w dokumentacji projektowej beton ........
- Na którym rysunku przedstawiono lico muru, który wykonano w wiązaniu krzyżykowym? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - STYCZEŃ 2015