LOGOWANIE

Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2015

(Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE9 - STYCZEŃ 2015':

- Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu ........
- CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich: ........
- Wysokość dźwięku zależy od ........
- Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia ........
- Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu ........
- Odwołanie funkcji do samej siebie to ........
- Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb ........
- W kodzie PHP znak "//” oznacza ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: