LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2015':

- Pojazd mechaniczny, którego celem jest przemieszczanie naczep pozbawionych przednich kół nazywamy ciągnikiem ........
- Towary przygotowywane są do składowania w fazie ........
- Określenie głównych celów przedsiębiorstwa w dłuższym okresie nazywa się planowaniem ........
- Cyklem dostawy dla dostawcy nazywamy czas trwający od momentu ........
- Ekonomiczna wielkość zamówienia to wartość pozwalająca ........
- Opłata czynszu powierzchni magazynowej to koszt ........
- Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu środków transportu stanowi infrastrukturę ........
- W grupie Y analizy XYZ znajduje się asortyment mający charakter wahań sezonowych ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: