LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - STYCZEŃ 2015':

- Dokument zawierający m.in. informacje takie jak:
- data wystawienia, termin płatności, sposób płatności,
- nazwa i ilość towaru, ceny jednostkowe netto,
- stawki VAT, kwota należności brutto,
to ........
- Józef Kowalski otrzymał wypowiedzenie z pracy w dniu 30 kwietnia 2014 r. w przedsiębiorstwie, w którym był zatrudniony 2 lata na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowa uległa rozwiązaniu ........
- Pan Jan Kowalewski, który kupił odkurzacz w czasie pokazu zorganizowanego w mieszkaniu sąsiadów przez przedstawiciela sprzedawcy, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny ........
- Zjawisko długotrwałego wzrostu średniego poziomu cen w gospodarce nazywane jest ........
- Wiktor Dziewulski nie wykorzystał części przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania stosunku pracy. W tym przypadku przysługuje mu ........
- Wynagrodzenie wypłacane pracownikowi przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy, określa się jako płacę ........
- Marcin Rybak jest absolwentem czteroletniego technikum i podjął swoją pierwszą pracę z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Po przepracowaniu 6 miesięcy przysługiwał mu urlop wypoczynkowy wynoszący ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu dokumentu, związanego z poszukiwaniem pracy, określ jego rodzaj. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO