LOGOWANIE

Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2009


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2009':

- Symbole przedstawione na rysunku są stosowane do oznaczania bramki typu ........
- Na rysunku przedstawiona jest charakterystyka filtru ........
- Multiplekser to układ kombinacyjny, którego zadaniem jest ........
- Przedstawiony na rysunku układ pełni funkcję ........
- Jak nazywa się przedstawiona na rysunku technologia montowania podzespołów elektronicznych na płytce drukowanej? ........
- Do którego złącza doprowadza się sygnał: zespolony wizji, koloru R, koloru G, koloru B, luminancji i chrominancji oraz sygnał audio lewego i prawego kanału? ........
- System RDS (Radio Data System) umożliwia ........
- Maksymalna wartość natężenia prądu płynącego przez rezystor Ro wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja EE3 + EE22 - CZERWIEC 2009