LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2014

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2014':

- Opiekun medyczny zauważył, że pacjentka z chorobą Parkinsona ma trudności z trzymaniem moczu. W jaki sposób opiekun powinien rozwiązać problem związany z nietrzymaniem moczu? ........
- Której czynności wchodzącej w skład toalety jamy ustnej nie może wykonać opiekun medyczny u pacjenta nieprzytomnego? ........
- Pacjentka leżąca, z powodu założonego opatrunku ma ograniczony zakres ruchów prawej kończyny górnej. Zdejmowanie górnej części piżamy należy rozpocząć od ........
- Do zakładu opiekuńczo-leczniczego został przyjęty pacjent leżący. W celu oceny ryzyka powstania odleżyn, należy zastosować skalę ........
- Karmiąc pacjenta przez zgłębnik za pomocą strzykawki, 100 ml pokarmu należy podać w czasie ........
- Pacjent leżący został wypisany ze szpitala. Aby zmniejszyć ryzyko powstania odleżyn, opiekun powinien udzielić rodzinie pacjenta wskazówek dotyczących ........
- Jakie obuwie należy przygotować dla podopiecznego z chorobą Parkinsona, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy chodzeniu? ........
- Pacjentka po operacji jamy brzusznej ma trudności z przyjęciem pozycji siedzącej w łóżku. Wskaż sprzęt, który ułatwi pacjentce siadanie w łóżku. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: