LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2013

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2013':

- Andragogika to dziedzina pedagogiki zajmująca się kształceniem ........
- Toksoplazmoza to choroba zakaźna przenoszona na człowieka przez ........
- Objaw niewydolności prawej komory serca to ........
- Chora długotrwale przebywająca w łóżku ma trudności z przełykaniem posiłków. Które działanie opiekuna medycznego ułatwi chorej przełykanie? ........
- Funkcją tchawicy nie jest ........
- Toaletę krocza u pacjentki leżącej należy wykonywać ........
- Do wykonania okładu ciepłego należy zastosować ........
- Aby zaktywizować pacjenta z lekką depresją, należy mu zaproponować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: