LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2011

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2011':

- Jak nazywa się proces wyjaławiania sprzętu, narzędzi, bielizny operacyjnej oraz materiałów opatrunkowych? ........
- Wśród przyczyn szerzenia się zakażeń wewnątrzszpitalnych na pierwsze miejsce wysuwa się nieprzestrzeganie ........
- Jakie zastosowanie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ma sprzęt przedstawiony na rysunku? ........
- Opiekun medyczny wykonał poranną kąpiel chorego w wannie. Był to zabieg ........
- Który z opisanych w tabeli preparatów należy zastosować do dezynfekcji zacisków zgłębnika żołądkowego? ........
- Które z wymienionych czynności mają podstawowe znaczenie w zapobieganiu powstawaniu odleżyn'? ........
- Opiekun ma wykonać całkowitą zmianę bielizny pościelowej u chorego leżącego. Przygotował już niezbędne materiały, umył ręce i założył rękawiczki. Jaka powinna być kolejność dalszych czynności? ........
- Które z wymienionych zachowań prozdrowotnych należy uznać za najbardziej wskazane działanie w przypadku pacjenta zagrożonego wystąpieniem osteoporozy? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: