LOGOWANIE

Kwalifikacja A31 - WRZESIEŃ 2014

(Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A31 - WRZESIEŃ 2014':

- W celu zrealizowania procesu przewozowego szybko psujących się artykułów żywnościowych należy zastosować przepisy konwencji ........
- W Polsce maksymalne wymiary pojazdu samochodowego (z wyjątkiem autobusu oraz nadwozia chłodni) wynoszą ........
- Jeżeli zleceniodawca płaci za zdolność załadowczą pojazdu bez względu na ilość i objętość towaru, to oznacza, że jest to przewóz ........
- Jaką maksymalną odległość w czasie 3 godziny 30 minut przejechał pojazd poruszający się ze średnią prędkością 50 km/h? ........
- Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej oznaczany jest skrótem ........
- Jaki procent przewozów wykonywany jest terminowo, jeżeli przedsiębiorstwo transportowe, posiadając bazę 20 samochodów ciężarowych, pięcioma z nich nie wykonuje przewozów zgodnie z umową? ........
- List przewozowy CIM jest dokumentem stosowanym w transporcie ........
- Przedsiębiorstwo transportowe wykonało usługę przewozu 2 ton ładunku przy stawce netto 100 zł/tonę. Usługa jest opodatkowana 23% stawką podstawową podatku VAT. Ile kosztowała usługa? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.31-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: