LOGOWANIE

Kwalifikacja A30 - WRZESIEŃ 2014

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A30 - WRZESIEŃ 2014':

- Strategia polegająca na planowaniu zapotrzebowania materiałowego na podstawie prognozowanego popytu tak, by dostarczyć niezbędne surowce do produkcji (zapasy) w jedno miejsce, to ........
- Wydawanie poleceń pracownikowi na kilka godzin produkcyjnych w ciągu jednej zmiany roboczej związane jest z realizacją planu ........
- W czasie procesów produkcji niezbędne jest utrzymywanie określonej przepisami dla danego zakładu przejrzystości powietrza. Nagromadzone gazy i inne substancje oczyszczane są przez ........
- Do wyprodukowania jednej lampki nocnej potrzebne są zgodnie ze strukturą wyrobu gotowego: po 1 sztuce - obudowa, klosz, przewód zasilający, przełącznik; 12 sztuk śrubek; 6 sztuk nakrętek. Uwzględniając zapas bezpieczeństwa wynoszący 10% produkcji, na wyprodukowanie 100 lampek, z magazynu z częściami należy dostarczyć ........
- Na etykiecie produktu znajduje się logo firmy i jej nazwa, wielkość jednostki zapakowanej, znak bezpieczeństwa oraz kod kreskowy. Zamieszczone na opakowaniu dane warunkują spełnienie funkcji opakowania ........
- Średni zapas batoników w sklepie wynosi 600 sztuk, a tygodniowa sprzedaż jest równa 1800 sztuk. Współczynnik rotacji tego produktu wynosi ........
- Wyprodukowanie 3 500 000 sztuk żarówek typu LED to rodzaj produkcji ........
- Wózek widłowy z ładunkiem i bez ładunku w ciągu 50 s pokonuje średnio 100 m. Dla wybranego cyklu wózek przewozi po 1 palecie, czas podjęcia ładunku przez wózek widłowy wynosi 5 s, odległość do strefy regałowej to 50 m, czas podnoszenia i odstawiania palety z ładunkiem na regał: 15 s, a opuszczania wideł: 10 s. Czas przemieszczenia 3 palet wynosi ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A30 - WRZESIEŃ 2014