LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2014

(Obsługa magazynów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - WRZESIEŃ 2014':

- Wydawanie poleceń pracownikowi na kilka godzin produkcyjnych w ciągu jednej zmiany roboczej związane jest z realizacją planu ........
- Dokument wystawiany w związku z wydaniem materiałów do zużycia wewnątrz przedsiębiorstwa to ........
- W ciągu godziny przyzakładowa oczyszczalnia ścieków jest w stanie oczyścić z zanieczyszczeń poprodukcyjnych 1 000 litrów wody. Ile wody w ciągu tygodnia jest w stanie oczyścić oczyszczalnia, pracując 20 godzin dziennie? ........
- Wyprodukowanie 3 500 000 sztuk żarówek typu LED to rodzaj produkcji ........
- Podstawowym dokumentem rejestrującym wykonanie wyrobów powstałych w procesie produkcji jest ........
- W magazynach w celu przesyłania różnych dokumentów w wersji elektronicznej, zamiast ręcznego ich wprowadzania do bazy danych, stosuje się system ........
- W magazynie obsługiwanym za pomocą wózków podnośnikowych materiały zamawiane w największych ilościach racjonalnie należy rozmieścić na regałach na ........
- Zaopatrzenie produkcji charakteryzujące się częstymi i małymi dostawami, eliminowaniem zapasów, krótkimi cyklami realizacji zamówień to założenia strategii ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: