LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2012

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - CZERWIEC 2012':

- Termin antyseptyka oznacza ........
- Pomiar tętna wykonywany jest najczęściej na tętnicach: ........
- Zamieszczona rycina przedstawia ........
- Które objawy, występujące u osoby chorej, świadczą o cukrzycy? ........
- Po wykonaniu toalety porannej opiekun medyczny powinien używane przybory: miskę, dzbanek, tacę miskę na odpadki i basen, ........
- Odpowiednią pozycją dla pacjenta z astmą oskrzelową jest ........
- Jeżeli chory nie może swobodnie połykać, krztusi się przy próbie podania doustnie nawet bardzo małych ilości płynu, powinien być karmiony ........
- Do zachowań prozdrowotnych nie należą: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: