LOGOWANIE

Kwalifikacja M19 - WRZESIEŃ 2014

(Użytkowanie obrabiarek skrawających)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja M19 - WRZESIEŃ 2014':

- Zdjęcie przedstawia ........
- Jaka tokarka ma pionowe wrzeciono i jest przeznaczona do obróbki przedmiotów o dużej średnicy, stosunkowo małej wysokości i masie do 200 ton? ........
- Widoczne na rysunku oznaczenie informuje, że na powierzchni czołowej wałka należy wykonać zabieg ........
- Na którym rysunku przedstawiono symbol graficzny zamocowania z zastosowaniem zabieraka stałego? ........
- Zestaw narzędzi, który należy wykorzystać do wykonania nakrętki pokazanej na zdjęciu to ........
- Oblicz posuw minutowy freza wiedząc, że: z = 4, fZ = 0,2 mm/ostrze, n = 600 obr/min. Skorzystaj z zależności: ft = fZ∙n∙z [mm/min] ........
- Mikrometr stosowany do pomiaru grubości ścianek rur przedstawia zdjęcie oznaczone literą ........
- Na podstawie danych z programu oraz wskazania pokrętła określ rzeczywistą wartość posuwu noża tokarskiego. ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: M.19-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: