LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2015':

- Która z wymienionych cech nie charakteryzuje żadnego podatku? ........
- Działalnością gospodarczą, która co do zasady może być wykonywana wyłącznie przez banki, jest ........
- Symbol formularza, który pracodawca musi wypełnić i złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w związku z ustaniem stosunku pracy pracownika, to ........
- Do aktywnych metod walki z bezrobociem w Polsce zalicza się ........
- W czasie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalny pracodawca ma prawo zadawać kandydatowi pytania dotyczące ........
- Na podstawie informacji zawartych w tabeli ustal, jaką kwotę podatku dochodowego za miesiąc czerwiec zapłaci przedsiębiorca, który prowadzi parking na 150 stanowisk. ........
- Hurtownia Artykułów Budowlanych ogłosiła nabór na stanowisko magazyniera. Największe szanse na zatrudnienie będzie miał bezrobotny, który ukończył kurs ........
- Pracownik został zatrudniony w systemie akordowym z premią na następujących warunkach: wynagrodzenie za jedną wyprodukowaną sztukę wyrobu wynosi 1,80 zł, a miesięczna premia regulaminowa 200 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie miesięczne brutto tego pracownika, jeżeli w ciągu miesiąca wykona 1 500 sztuk wyrobu? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO