LOGOWANIE

Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2015':

- Wskazany na rysunku element budynku to ........
- Kruszywem naturalnym jest ........
- Ścian z bloczków, cegieł i pustaków silikatowych nie należy murować ........
- Składowisko wielkowymiarowych elementów prefabrykowanych na terenie budowy powinno być usytuowane ........
- Na rysunku przedstawiono zasobnik z otwieranym dnem, służący do transportu ........
- Prętów stalowych nie należy składować ........
- Jakie rusztowania wykorzystywane są do robót murarskich i tynkarskich wewnątrz budynków? ........
- Stoły i krzesła, będące wyposażeniem sali lekcyjnej, są dla stropu obciążeniem ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD24 + INNE - CZERWIEC 2015