LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2015

(Obsługa magazynów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2015':

- Zasada wydań magazynowych polegająca na tym, że jako pierwsze są wydawane towary, których termin przydatności do spożycia upłynie najwcześniej, to zasada ........
- Przedstawiony symbol informuje, że opakowanie nadaje się do ........
- Standardowym numerem identyfikacyjnym stosowanym do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych jest ........
- Umieszczony na opakowania symbol graficzny oznacza ........
- Jaki układ technologiczny magazynu przedstawiono na schemacie? ........
- Klasyczny model systemu zamawiania oparty na poziomie informacyjnym jest realizowany przy założeniu, że ........
- Ustal cenę netto sformowania 100 paletowych jednostek ładunkowych (pjł), jeżeli koszt jednostkowy wynosi 5,00 zł/pjł, a narzut zysku to 30% kosztu. ........
- Który asortyment nie powinien być składowany w magazynie otwartym? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 - CZERWIEC 2015